Kronikk: Styret og ledelsen bør eie aksjer

I en kronikk i Dagens Næringsliv skriver Ann Kristin Brautaset: - Vi ønsker at styremedlemmer og ledende personer i selskapene vi investerer i, skal eie aksjer. Vi forventer at en vesentlig andel av årlig godtgjørelse til ledende personer betales i form av aksjer med langsiktig binding. Det forener interessene til ledende personer og aksjonærer.
Bilde
Ikon som viser en tekst, en lyspære og en klokke.

Kronikk av Ann Kristin Brautaset publisert i Dagens Næringsliv 23.04.21

Styret og ledelsen bør eie aksjer

Folketrygdfondet ønsker en bærekraftig og langsiktig verdiskaping i selskapene vi investerer i. Vi vil at ledende personer også skal motiveres av dette. Derfor ønsker vi at styret og ledelsen skal eie aksjer i selskapet.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og dermed fellesskapets verdier. Vi er opptatt av at folkets felles sparepenger skal vokse på en ansvarlig måte. Som den største finansielle investoren på Oslo Børs må vi derfor være en ansvarlig og krevende eier overfor selskapene. Vi ønsker at selskapene skal lykkes med verdiskapingen i det lange løp. 

Det er styret og ledelsen som har ansvar for utforming og gjennomføring av selskapets strategi. De strategiske beslutningene som styret og ledelsen tar har store økonomiske konsekvenser for selskapenes langsiktige verdiskaping.

Derfor er Folketrygdfondet opptatt av at styret og ledelsen har de rette insentivene. Vi ønsker at styremedlemmer og ledende personer i selskapene vi investerer i skal eie aksjer. Det går frem av våre nylig reviderte forventninger til selskapene.

Vi forventer at en vesentlig andel av årlig godtgjørelse til ledende personer betales i form av aksjer med langsiktig binding. Det forener interessene til ledende personer og aksjonærer. Aksjer som en vesentlig del av godtgjørelsen bidrar til enkle og tydelige ordninger som støtter god eierstyring. Aksjeeierskap med langsiktig binding bidrar til å sikre bærekraftig vekst og utvikling over tid.

Samlet omfang av lønn og godtgjørelse bør ikke innebære en urimelig overføring av verdier fra aksjonærer til ledende personer. Det bør fastsettes et maksimumstak på den insentivbaserte delen av lønnsordningen.

Vi mener at aksjeeierskap gir ledende personer motivasjon til å lykkes med innovasjon, vekst og bærekraftig verdiutvikling over tid. Dette vil gi positive ringvirkninger til næringslivet og fellesskapets verdier, samtidig som sparegrisen til det norske folk fylles.

Del: