Meravkastningen skyldes ikke tilfeldigheter

Folketrygdfondet har slått markedet med 1 prosentpoeng årlig siden 2007. - Vår rapport om risikojustert avkastning viser at dette ikke skyldes tilfeldigheter, sier finansanalytiker Joakim Kvamvold.
Bilde
Joakim Kvamvold
Joakim Kvamvold. Foto: Mona Ødegård

Statens pensjonsfond Norge (SPN), som Folketrygdfondet forvalter, har en lang tidshorisont. Horisonten er faktisk lengre for oss enn for de fleste andre fond og kapitaleiere. Siden 2007, da dagens mandat for SPN ble etablert, har Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge gitt en meravkastning på 1 prosentpoeng årlig. Det har gitt 43 milliarder kroner ekstra til fellesskapet.  

I rapporten Risikojustert avkastning 2022 viser vi ulike tall for vår avkastning justert for risiko og kostnader.

- Konklusjonen er at Folketrygdfondets aktive forvaltning av SPN har et bedre forhold mellom avkastning og risiko enn referanseindeksen har, og at meravkastningen ikke skyldes tilfeldigheter, sier Joakim Kvamvold.

Les mer i Risikojustert avkastning 2022.

 

Del: