Mulig kapitalforvalter i Tromsø: - Anbefaler nordiske noterte aksjer

Overfor Finansdepartementet anbefaler Folketrygdfondet at en mulig ny kapitalforvaltningsenhet i Tromsø bør investere i de deler av de nordiske noterte aksjemarkedene som ikke inngår i referanseindeksen for aksjer for Statens pensjonsfond Norge.
Bilde
Tromsø, oversiktsbilde, foto

-  Dette er selskaper som stort sett har lavere markedsverdi enn de selskapene som inngår i porteføljen til Statens pensjonsfond Norge i dag. Det har til nå ikke vært aktuelt å investere i disse selskapene da inkludering i porteføljen i liten grad ville endret risikoegenskapene til SPN og samtidig medført høyere kostnader i forvaltningen, sier Folketrygdfondets adm. dir. Kjetil Houg.

Les anbefalingen fra Folketrygdfondet her.

Anbefalingen kommer etter at Finansdepartementet ba Folketrygdfondet utrede oppsettet for en slik forvaltningsenhet i Tromsø med Folketrygdfondet som forvalter. Initiativet var varslet i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2022. Folketrygdfondets anbefaling er levert 15. september 2023. 

- Dette bør være et nordisk mandat med markedsvektet allokering til investeringer i de ulike landenes markeder, og med utgangspunkt i en kostnadseffektiv forvaltning med lave eierandeler i hvert enkelt selskap. Vi bør bruke teknologiske løsninger som sikrer en effektiv og framtidsrettet håndtering av en portefølje med mange posisjoner, sier Kjetil Houg.

- Det vil ta tid å bygge opp en ny enhet fordi det ikke er noe bredt kapitalforvaltningsmiljø i Tromsø i dag. Målet bør være å etablere en minimumsbemanning på 5 personer før enheten kan begynne å investere. På svært usikkert grunnlag antar vi at en bemanning på 8-15 personer i Tromsø vil være tilstrekkelig til å utføre oppdraget på sikt, sier Kjetil Houg.

En arbeidsgruppe der Folketrygdfondet inngikk anbefalte høsten 2022 at enheten i Tromsø skulle ha unoterte selskaper som investeringsunivers, og at enheten skulle ligge under Nærings- og fiskeridepartementet.
- Vi fraråder investeringer i unoterte aksjer med Folketrygdfondet som forvalter. Dette investeringsområdet er i stor grad allerede dekket gjennom investeringsmandatene til andre statlige kapitalforvaltere. Det vil være krevende å etablere et miljø i Tromsø ettersom denne typen forvaltning ikke bygger på Folketrygdfondets opparbeidede kompetanse, sier Kjetil Houg.

Del: