Ny NUES-anbefaling

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) er ute med revidert utgave av den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. Revisjonen har blant annet hatt som formål å forenkle anbefalingen.

Den reviderte utgaven ble presentert i dag på konferansen NUES Forum. Bakgrunnen for den nye utgaven er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen.  

NUES-leder Halvor E. Sigurdsen sier til Finansavisen at utvalget går tilbake på et opprinnelig forslag om at inntil ett styremedlem kunne sitte i valgkomiteen. Da revisjonen var ute på høring ble det påpekt fra flere hold, blant annet fra Folketrygdfondet, at valgkomiteen bør være uavhengig av styret for å sikre tillit til valgkomiteens prosesser og innstillinger.

Les den reviderte anbefalingen her: http://nues.no/ny-anbefaling-om-eierstyring-og-selskapsledelse/

Mer om NUES her: http://nues.no/om-nues/

 

Del: