Ny strategisk plan

- Vi har en unik rolle og et særpreg som vi skal bygge videre på, og vi har høye ambisjoner. I Folketrygdfondets strategiske plan kan du lese hvordan vi har tenkt å løse oppdraget med å forvalte Statens pensjonsfond Norge framover, sier adm. dir. Kjetil Houg.
Bilde
Kjetil Houg. Foto: Jarle Nyttingnes

Strategisk plan dekker alle aspekter ved forvaltningsoppdraget. I planen vier vi oppmerksomhet til forhold som:

Klimarisiko: Vi skal forstå selskapenes strategier, bidra til at de blir solide og til at kapital går til lønnsomme investeringer i overgangen til et lavutslippssamfunn.

Aksjeforvaltningen: Aksjeporteføljen skal gi høyest mulig avkastning over tid ved at vi driver aktiv forvaltning og er en aktiv og ansvarlig eier

Renteforvaltningen: Renteporteføljen skal gi høyest mulig avkastning over tid ved at vi er en aktiv, motsyklisk og ansvarlig forvalter.

Organisasjonen: Vi er en betydelig arbeidsgiver innen kapitalforvaltning i Norge, og vi skal være en attraktiv arbeidsgiver.

Teknologisk infrastruktur: Vi er avhengig av å ha korrekt og rettidig informasjon om vår porte­følje og må ha god datakvalitet, høy driftsstabilitet og effektive prosesser.

Kommunikasjon: Offentligheten skal ha innsyn i de prinsippene kapitalen for­valtes etter og de resultatene vi oppnår. Som stor aktør i markedet kan vi normalt ikke kommentere enkeltselskaper eller endringer i porteføljen.

Til grunn for strategisk plan ligger våre tre hovedmål:

  • Vi skal være en ansvarlig kapitalforvalter som bidrar til verdiskaping og oppnår meravkastning gjennom aktiv forvaltning
  • Vi skal ha tillit og godt omdømme
  • Vi skal ha en kompetent og engasjert organisasjon som driver effektivt

Les Folketrygdfondets strategiske plan.

Foto: Jarle Nyttingnes

Del: