Nye styremedlemmer

Finansdepartementet har oppnevnt Frances Eaton og Elisabeth Maråk Støle som nye medlemmer til Folketrygdfondets styre.
Bilde

Siri Teigum er gjenoppnevnt som styrets leder, og Bjørn Østbø og Liselott Kilaas er gjenoppnevnt som styremedlemmer.

Eaton, Støle, Østbø og Kilaas er oppnevnt for perioden 16. mai 2021-15. mai 2025, mens Teigum er oppnevnt for perioden 16. mai 2021-15. mai 2023.

Styremedlemmene Marianne Hansen og Renate Larsen og fast vararepresentant Christine Tørklep trer fra 16. mai ut av styret.

Styret i Folketrygdfondet fra 16. mai 2021:

Siri Teigum (leder), Bjørn Østbø (nestleder), Frances Eaton, Liselott Kilaas, Elisabeth Maråk Støle, Tørres Trovik, Einar Westby. Fast vararepresentant: Trond M. Døskeland. Styret suppleres med to ansatterepresentanter ved behandlingen av administrative saker.

Les mer på regjeringens nettsider.

 

 

 

Del: