Nye unntaksregler for unoterte aksjer

Finansdepartementet har gjort to endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) om håndtering av unoterte instrumenter som tilfaller porteføljen.
Bilde
Administrerende direktør Kjetil Houg, foto
Foto: Jarle Nyttingnes

De nye unntakene gjør seg gjeldene i forbindelse med planlagte børsnoteringer som ikke gjennomføres eller andre selskapshendelser som eksempelvis fører til at selskapets aksje tas av børs. Tidligere var Folketrygdfondet pålagt å selge unoterte finansielle instrumenter «omgående», mens den nye unntaksbestemmelsen åpner for å eie unoterte verdipapirer (jf. §3-5, 2. ledd, i Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge).

- Denne mandatendringen vil styrke vår posisjon og mulighet til å ivareta fondets finansielle interesser, sier administrerende direktør, Kjetil Houg.

Folketrygdfondet skal imidlertid sikre en grundig gjennomgang i forkant av den enkelte investering i unoterte selskaper hvor styret har uttrykt en intensjon om børsnotering. I tillegg skal det fastsettes en plan for salg som inkluderer hvordan aksjene kan selges på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, samt en løpende risikovurdering knyttet til investeringen (jf. §4-12, 2. ledd).

Endringen trådte i kraft 19. januar 2024. 

Les det oppdaterte mandatet for forvaltningen av Statens Pensjonsfond Norge her.
 

Del: