Oljepris og renteoppgang preget resultatet

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -17,8 milliarder kroner i 1. halvår 2022. Avkastningen var -5,4 prosent, og dette var 0,5 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen var 315 milliarder kroner ved utgangen av halvåret.
Bilde
kjetil-houg-front

- Det ble et svakt resultat for porteføljen, men høy oljepris førte til at det norske aksjemarkedet gjorde det bedre enn de globale. Vi er fornøyde med at våre investeringsvalg bidro til en bedre avkastning enn markedet, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

Avkastningen for aksjeporteføljen var på -4,4 prosent per 30.06.22. Det er 1,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på -7,3 prosent, som var 0,3 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for renter. 

- Den kraftige renteoppgangen medførte at dette er det svakeste halvåret for renteporteføljen i SPNs historie. Dette skyldes en uvanlig økning i inflasjon og renter, sier Kjetil Houg. 

Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med 42 milliarder kroner i meravkastning for fellesskapet.
 

Følg strømming av pressekonferansen via denne linken

Rapporter

Document

 

Nedlasting, foto og kontaktinformasjon

Foto: Jarle Nyttingnes

Del: