Paneldebatt på Arendalsuka: Evighetsmaskinen, styrekompetanse og «dødens dal»

I debatten «Selskapsreisen» – fra gründer til global vinner, var panelet innom mange utfordringer norske selskaper møter på veien til å bli internasjonale markedsledere.
Bilde
arendalsuka 2022

Representert i panelet var Folketrygdfondet, Oslo Børs, Investinor, Autostore, Aker Horizons og Norse Atlantic Airways. Debatten kan ses i opptak her.

Utangspunktet for debatten var hva som må til for å skape norske globale børsvinnere.

Administrerende direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg, pekte på kompetanse i selskapets ledelse og styret som en viktig suksessfaktor.

– Selskapet må ha et kompetent styre som vet hva som må til for å bli en global vinner.

Administrerende direktør i Oslo Børs, Øivind Amundsen, understreket hvor viktig det er å levere på uttalte ambisjoner.

– Du må levere varene du skal til markedet. Det er kanskje den største utfordringen, at du kommer med en prosjektplan og et business case, og det må leveres på. Investorene kan til tider være utålmodige, de forventer at selskapet leverer det de sier.

Administrerende direktør i Investinor, Terje Eidesmo trakk frem mangel på risikovilje hos norske investorer.

– Hvis du ser på hvordan investorer i andre land opptrer, så er det mye mer aggressiv finansiering av selskapene. Hvis vi går inn med en tiendel av konkurrenten kan jeg garantere at vi taper på det internasjonale markedet. 

«Dødens dal» og langsiktig kapital

Fra selskapenes ståsted er det flere ting som må på plass for å lykkes på reisen og komme seg gjennom det mange omtaler som «dødens dal».

Bilde
IMG_0507

– Vi må ha et godt virkemiddelapparat sånn at vi får skilt ut hvilke selskaper som har mest potensial og gi dem nok tålmodighet og kapital til å overleve kritiske faser i utviklingsløpet, før de er kommersielt lønnsomme, påpekte Anette Matre, Chief People and Information Officer i Autostore.

En utfordring mange selskaper kjenner på er å finne riktig kapital med et langsiktig perspektiv.

– Hvis hele fokuset blir å levere neste kvartal, mister du mye av det som er viktig for en bedrift. Det er å skape et langsiktig godt produkt som kundene ønsker å kjøpe i det markedet man ønsker å være i, sa administrerende direktør i Norse Atlantic Airways, Bjørn Tore Larsen.

– Vi i Folketrygdfondet er en evighetsmaskin. Når vi går inn med kapital i selskapene så tenker vi ekstremt langsiktig og kan bygge en god relasjon til selskapene, sa Kjetil Houg.

Med i panelet:

• Bjørn Tore Larsen, administrerende direktør i Norse Atlantic Airways
• Christian Yggeseth, leder IR og markedsanalyse i Aker Horizons
• Anette Matre, Chief People & Information Officer i Autostore
• Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor
• Øivind Amundsen, administrerende direktør i Oslo Børs
• Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet

Moderator var Roger Sandum fra Corporate Communications. 

Del: