Positiv meravkastning i 2023 – også justert for risiko

Folketrygdfondets aktive forvaltning leverte en meravkastning på 1,5 prosentpoeng i 2023, og markerte det tiende året på rad med positiv avkastning utover referanseindeksen. Årets rapport om risikojustert avkastning bekrefter at meravkastningen også har vært statistisk signifikant positiv.
Bilde
Jørn Nilsen, risikojustert avkastning 2023, foto

Siden 2007 har den årlige avkastningen vært 0,99 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. Dette tilsvarer 52,1 milliarder kroner totalt og utgjør nesten 15 prosent av fondets verdi ved utgangen av 2023. 

- I rapporten fremkommer det at den faktorjusterte meravkastningen (alfa) er statistisk signifikant positiv både for SPN samlet og for aksjeporteføljen og renteporteføljen. Det indikerer at Folketrygdfondets aktive forvaltning har bedret forholdet mellom avkastning og risiko sammenliknet med referanseindeksen, og at meravkastningen ikke skyldes tilfeldigheter, sier direktør for operasjoner og IT, Jørn Nilsen. 

Usikkerhet knyttet til måling

I finanslitteraturen benyttes ulike modeller og måltall for i ettertid å vurdere realisert meravkastning relativt til risikoen som forvalter har tatt, herunder informasjonsraten og Sharpe-raten. Videre benyttes modeller for å forklare historiske resultater der en skiller mellom avkastning forvalter oppnår gjennom å øke markedsrisikoen i porteføljen, såkalt systematisk risiko, og avkastning som skyldes andre avvik. Sistnevnte omtales gjerne som risikojustert meravkastning, såkalt alfa. 

- Folketrygdfondet kan vise til positiv risikojustert avkastning siden 2007 både før og etter forvaltningskostnader, og uavhengig hvilken metode for risikojustert avkastningsmåling en legger til grunn, sier Nilsen. 

Finansdepartementet gjennomgår regelmessig forvaltningen av SPN, hvor risikotakingen analyseres og vurderes. Analysene av Folketrygdfondets risikotaking i meldingen Statens pensjonsfond 2023 tyder på at den oppnådde meravkastningen ikke kan forklares med økt systematisk risiko i porteføljen sammenlignet med referanseindeksen.

Utvidet rapportering

Folketrygdfondets rapportering av avkastning for SPN har over tid blitt utvidet og videreutviklet. Årsrapporten for 1999 introduserte risikotall, og fra 2003 har vi utarbeidet egne avkastningsrapporter i henhold til GIPS®-standarden. I årsrapporten ble risikojustert avkastning første gang tatt med i 2004, mens faktoranalyse ble tatt med i 2009.

Les vår rapport om risikojustert avkastning 2023, klikk her 
 

Del: