Positive markeder og god forvaltning ga oppgang for Folketrygdfondet i første kvartal 2019

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge, som økte med 13 milliarder kroner til over 252 milliarder kroner i første kvartal. Dette tilsvarer en avkastning på 5,5 prosent.
Bilde

- Positive markeder og god forvaltning ga et solid resultat, sier Folketrygdfondets administrerende direktør Kjetil Houg.

Folketrygdfondet investerer i aksjer og renter i Norge og resten av Norden. Aksjeporteføljens avkastning var på 8,4 prosent i første kvartal. Det var 0,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for aksjer. Renteporteføljens avkastning var på 1,4 prosent i første kvartal, og det var 0,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for renter.

Samlet slo Folketrygdfondet markedet med 0,2 prosentpoeng.

Den solide oppgangen i aksjemarkedet i første kvartal kom etter et vesentlig fall i kvartalet før.

- Folketrygdfondet er en langsiktig investor. De siste fem årene har Folketrygdfondet oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,0 prosent, som er 1,0 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning, sier Kjetil Houg.


NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON

Kvartalsrapport - første kvartal 2019
Porteføljeutvikling - første kvartal 2019

Del: