Resultater legges frem halvårlig

Finansdepartementet har vedtatt endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge: Fra 2020 skal resultater av forvaltningen publiseres halvårlig.
Bilde

Dette er i tråd med endringen som nylig ble besluttet for Statens pensjonsfond utland.

- Departementet mener at halvårsrapportering ivaretar hensynet til langsiktighet bedre enn gjeldende ordning med kvartalsrapportering. I tillegg bidrar det til å spare ressurser. Folketrygdfondet må løpende vurdere behovet for å offentliggjøre informasjon om utviklingen i fondet utenom halvårs- og årsrapporteringen, særlig i perioder med særskilt stor uro i finansmarkedene, sier Finansdepartementet i en melding.

Les mer om endringen på Finansdepartementets hjemmeside.

Del: