Tore Lindholt til minne

Tore Lindholt gikk bort 14. november 2021, 80 år gammel. Tore var en markant administrerende direktør for Folketrygdfondet fra 1990 til 2004. Les minneord fra styreleder Siri Teigum og administrerende direktør Kjetil Houg.
Bilde
Tore-landscape

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Tore Lindholt gikk bort 14. november, 80 år gammel. Tore var en markant administrerende direktør for Folketrygdfondet fra 1990 til 2004.

Tore kom fra beskjedne kår i Trondheim, men fikk mulighet til å gå økonomisk gymnas og studerte deretter sosialøkonomi blant annet under nobelprisvinner Trygve Haavelmo. Han var vitenskapelig assistent for professor Leif Johansen og ble senere amanuensis. Tore var imidlertid etter eget utsagn for rastløs til å være akademiker og søkte seg til andre utfordringer, blant annet i NSB.

I 1990 ble han hentet til Folketrygdfondet, som fra 1991 fikk anledning til å investere i aksjer. Dette beskrev han som et paradigmeskifte. Fra 2006 ble Folketrygdfondets midler innlemmet i Statens pensjonsfond. I boka I pengenes rike. Beretninger fra den norske kapitalismen fra 2005 reflekterer Tore med sin skarpe penn over penger, makt og næringsliv.

Tore Lindholt var en pioner når det gjaldt eierstyring. På 1990-tallet var det i liten grad etablert gode prinsipper for finansmarkedet eller for eierskap. Tore var med å etablere «ti bud» for eierprinsipper som man fremdeles kan se tydelige spor av i dagens norske anbefaling.

Tore Lindholt var en talsperson for minoritetsaksjonærenes interesser. Han var ikke redd for konflikt, men sparket oppover. Når han kritiserte lederlønninger, var det fordi han mente noen beriket seg på aksjonærenes bekostning. Dette provoserte nok enkelte, for Tore kunne komme gledesstrålende fra møter og erklære at han hadde fått nye uvenner!

Da vi gratulerte Tore med 80-årsdagen, spurte han spøkefullt hvordan det gikk i «hans jobb». Typisk Tore, og et bevis på hans engasjement for Folketrygdfondet.

Vi er stolte over å føre videre det viktige arbeidet Tore startet og lyser fred over hans minne.

Nekrologen er også publisert i Aftenposten.

 

Del: