Traust er bra

Folketrygdfondet har ved hjelp av Ipsos fått gjennomført en kvalitativ dybdeundersøkelse blant nøkkelpersoner i våre omgivelser for å kartlegge deres oppfatning av Folketrygdfondet. Respondentene har sterkere positive assosiasjoner denne gang enn ved forrige undersøkelse, og "traust" er ment som et kompliment.
Bilde
Foto: Shutterstock

Tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 2012 og 2016, og spørsmålene fra disse undersøkelsene er videreført for å kunne vurdere utviklingen.

Hovedinntrykket er at det er sterkere positive assosiasjoner rundt Folketrygdfondet denne gang enn i foregående undersøkelser, samt at de negative assosiasjonene er færre og mindre vesentlige. Ordet "traust" blir nevnt, men i positiv forstand.

Folketrygdfondet oppfattes som svært profesjonell med et faglig fokus på investeringer, slik at vi fungerer som ledestjerne og bidrar til ryddighet i finansmarkedet. Respondentene anbefaler at Folketrygdfondet holder på dagens arbeidsform. Når det gjelder kommunikasjon i det offentlige rom, oppfattes Folketrygdfondets budskap som velfunderte og nyttige.

Noen respondenter mener at ytterligere utvidelse av investeringer i Norden kan være naturlig i fremtiden.

Makroøkonomiske utfordringer som følge av storpolitikk og det grønne skiftet kan gi en mer krevende situasjon fremover, men Folketrygdfondet oppfattes som godt rustet til å møte eventuelle volatile markeder fremover.

Del: