Utfordringen med høye eierandeler vurderes på nytt

Finansdepartementet sier i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond at utfordringen med Folketrygdfondets høye eierandeler i det norske aksjemarkedet skal vurderes på nytt.
Bilde

I stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2022 viser Finansdepartementet til det rådet Folketrygdfondet ga i 2019 i forbindelse med at Statens pensjonsfond Norge (SPN), som Folketrygdfondet forvalter, er nær fullinvestert i det norske aksjemarkedet.

I meldingen om Statens pensjonsfond 2020 ønsket Finansdepartementet å løse denne utfordringen ved uttak fra SPN.

I Nasjonalbudsjettet 2022 foreslo Finansdepartementet at utfordringen med eierandelene kunne løses ved at Folketrygdfondet gis anledning til å øke andelen av SPN som er investert i Norden fra 15 til 20-25 prosent. Dette er i tråd med Folketrygdfondets anbefaling fra 2019.

Finansdepartementet skriver nå at de ikke har tatt endelig stilling til hvordan utfordringen med eierandelene kan løses, men at de har satt i gang en ny, bred vurdering av ulike alternativer.

Del: