Bilde
Tore-landscape
08.11.22

Se opptak av Tore Lindholt-symposium 8. november

Folketrygdfondet hedrer tidligere administrerende direktør Tore Lindholts minne gjennom et symposium i hans navn. Tore Lindholt engasjerte seg særlig i minoritetsaksjonærenes rettigheter, og symposiet tar utgangspunkt i dette. Se opptaket her.
Les mer
22.05.23

Flagging i Norwegian Air Shuttle ASA

Folketrygdfondet har i dag, 22.05.2023, lånt ut 1.000.000 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 45.873.605 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,9%.
16.05.23

Norwegian Air Shuttle ASA

Folketrygdfondet har i dag, 15.05.2023, mottatt tilbakelevering av 6.300.000 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA. Etter tilbakelevering har Folketrygdfondet netto 46.873.605 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,03%.
Les mer
10.05.23

Aker Solutions ASA

Folketrygdfondet har i dag, 10.05.2023, kjøpt 50.000 aksjer i Aker Solutions ASA. Etter kjøpet har Folketrygdfondet netto 24.626.313 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,0%.
10.05.23

Aker BP ASA

Folketrygdfondet har i dag, 10.05.2023, lånt ut 2.616.000 aksjer i Aker BP ASA. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 29.588.004 aksjer, tilsvarende 4,7 % eierandel i Aker BP ASA.
Les mer
05.05.23

Storebrand ASA

Folketrygdfondet har i dag, 05.05.2023, fått tilbakelevert 750.000 aksjer i Storebrand ASA. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 47.611.889 aksjer, tilsvarende 10,1 % eierandel i Storebrand ASA.
26.04.23

Storebrand ASA

Folketrygdfondet har i dag, 26.04.2023, lånt ut 800.000 aksjer i Storebrand ASA. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 46.889.052 aksjer, tilsvarende 9,9 % eierandel i Storebrand ASA.
Les mer
12.04.23

Crayon Group Holding ASA

Folketrygdfondet har i dag, 12.04.2023, mottatt tilbakelevering av 361.631 aksjer i Crayon Group Holding ASA. Etter tilbakelevering har Folketrygdfondet netto 4.754.892 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,3%.
29.03.23

Flagging i Aker BP ASA

Folketrygdfondet har i dag, 29. mars 2023, mottatt tilbakelevering av 1.483.000 aksjer i Aker BP ASA. Etter tilbakeleveringen har Folketrygdfondet netto 31.645.556 aksjer, tilsvarende 5,01% av aksjene i selskapet.
24.03.23

Crayon Group Holding ASA

Folketrygdfondet har i dag, 24.03.2023, solgt 133.815 aksjer i Crayon Group Holding ASA og eier etter dette netto 4.393.261 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,91%.

Del: