Høy avkastning i første halvår 2021

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 25 milliarder kroner i første halvår 2021. Avkastningen i halvåret var 8,62 prosent, som var 0,18 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen var 317 milliarder kroner ved utgangen av halvåret.
Bilde

Statens pensjonsfond Norge

- Vi har hatt stabil oppgang i aksjemarkedet og økte forventninger til selskapenes lønnsomhet dette halvåret. Det har gitt oss høy avkastning, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

I andre kvartal 2021 hadde Statens pensjonsfond Norge (SPN) en avkastning på 4,58 prosent, og det var 0,34 prosentpoeng bedre enn markedet.

Avkastningen for aksjeporteføljen var 7,03 prosent i andre kvartal. Det er 0,49 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 0,94 prosent, som var 0,13 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.

- Vi har lykkes godt med aksjevalgene i kvartalet, sier Kjetil Houg.

De siste ti årene har avkastningen til SPN vært 9,10 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,64 prosentpoeng årlig. 

Statens obligasjonsfond

Folketrygdfondet har fra 27. mars 2020 hatt ansvaret for forvaltningen av det gjenopprettede Statens obligasjonsfond. Statens obligasjonsfond utgjorde 50,5 milliarder kroner per 30.06.21 og hadde et resultat på 182 millioner kroner i perioden. Avkastning på investert kapital per 30.06.2021 var på 2,12 prosent.

- Aktiviteten til Statens obligasjonsfond har vært lav hittil i 2021 fordi markedet for kredittobligasjoner nå fungerer godt, med god kapitaltilgang fra andre investorer, sier Kjetil Houg. 

Rapporter

Første halvår 2021

Porteføljeutvikling - 2. kvartal 2021

Nedlasting, foto og kontaktinformasjon

Del: