Tredje kvartal 2022

302

Statens pensjonsfond Norge hadde ved utgangen av tredje kvartal en markedsverdi på 302,0 milliarder kroner.

-13

Resultatet ble -13 milliarder kroner for tredje kvartal.

-4,1

Avkastningen i tredje kvartal utgjorde -4,1 prosent.

-0,1

Avkastningen var i tredje kvartal 0,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksens avkastning.

0,7

Siste 5 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

0,7

Siste 10 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

Del: