Høye energipriser bidro positivt i urolig marked

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk en avkastning på -0,1 prosent i 1. kvartal 2022. Det tilsvarer -0,4 milliarder kroner. Kapitalen var 332,5 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Bilde
Kjetil houg. Foto: Jarle Nyttingnes

Økte renter og råvarepriser preget utviklingen i 1. kvartal 2022. 

- Oslo Børs klarte seg relativt sett godt i kvartalet, noe som bidro til at vi opprettholdt kapitalen til Statens pensjonsfond Norge, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på -0,1 prosent var 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen i første kvartal. 

Avkastningen for aksjeporteføljen var på 2,4 prosent i første kvartal. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 
-4,4 prosent, på nivå med referanseindeksen for renter. 
 
- Det er god meravkastning i aksjeporteføljen i kvartalet, og den er fordelt på ulike sektorer. Vi har blant annet fått uttelling for våre investeringer i fiskeoppdrett og det at vi er lite investert i forbruksvarer og eiendom, sier Kjetil Houg.  
 
De siste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge vært 9,2 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,7 prosentpoeng årlig. 
 

Rapporter

Porteføljeutvikling - første kvartal 2022

Pressemelding - første kvartal 2022

Nedlasting, foto og kontaktinformasjon

Foto: Jarle Nyttingnes

Del: