Hyppigere markedsoppdateringer med dagens flaggeregler

Nye flaggeregler ble introdusert høsten 2022. Hensikten er å bidra til økt åpenhet i markedet, men det har også ført til hyppigere flaggemeldinger – dette er bakgrunnen.
Bilde
Christina Stray, foto

Finanstilsynet innførte 1. september 2022 utvidede regler om flaggeplikt i tråd med endringer i EUs Transparency direktiv. Oppdateringen innebærer at utlån, innlån, tilbakelevering og mottak av utlånte aksjer skal regnes som kjøp og salg og kan dermed utløse flaggeplikt. 

De nye reglene fører til at vi flagger oftere enn tidligere, til tross for at investeringsstrategiene ligger fast.  Årsaken er knyttet til at vi er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs og blant de tre største eierne i 47 norske selskaper.

– For en investor av vår størrelse har de nye reglene gjort at vi oftere utløser flaggeplikt i norske selskaper, og dermed kommuniserer hyppigere til markedet. Vi må hensynta utlån og tilbakeleveringer, i tillegg til kjøp og salg når vi vurderer om en flaggeterskel er passert, sier direktør for compliance og juridisk i Folketrygdfondet, Christina Stray.

Før endringene trådte i kraft ble ikke utlån og tilbakelevering ansett som flaggepliktige transaksjoner. Med de nye reglene er nå ca. 60 prosent av alle flaggemeldingene til Folketrygdfondet tilknyttet slike transaksjoner. 

– For en langsiktig og ansvarlig eier som Folketrygdfondet er det viktig at vi sørger for konsekvent informasjon til markedet, og forholder oss til reglene som gjelder til enhver tid. 

– Vi ser at de nye endringene har bidratt til økt oppmerksomhet rundt vår utlånsvirksomhet. På den andre siden registrerer vi at den økte frekvensen kan oppleves som støy for enkelte investorer, forteller Stray.

Om Folketrygdfondets utlån av verdipapirer

  • Som en del av avledede strategier låner vi ut aksjer og andre verdipapirer
  • Utlån er en ordinær del av vår virksomhet, og er en kilde til meravkastning, i tillegg til at det bidrar til en mer effektiv prisdannelse og velfungerende kapitalmarkeder
  • I 2023 var inntektene fra avledede strategier 91 millioner kroner, tilsvarende 0,03 prosentpoeng
  • Ved utgangen av året hadde Folketrygdfondet lånt ut aksjer for 8,8 milliarder kroner og obligasjoner for 3,2 milliarder kroner. I tillegg var obligasjoner for 2 milliarder kroner utlånt i forbindelse med gjenkjøpsavtaler. Totalt innebærer dette at verdipapirer med en samlet verdi på 14 milliarder kroner var utlånt ved slutten av 2023.
  • For å utøve våre eierrettigheter kaller vi normalt tilbake aksjer og obligasjoner i forkant av generalforsamlinger.
  • Les mer i årsrapporten for 2023

Les mer om grunnen til at vi driver med utlån her: Derfor låner Folketrygdfondet ut aksjer til shortere

Del: