Lerøy Seafood Group ASA

Folketrygdfondet har i dag, 05.12.2023, fått tilbakelevert 915.470 utlånte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA og eier etter dette netto 29.835.380 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,01

Del: