Flaggemeldinger

View
13.03.23

TGS ASA

Folketrygdfondet har i dag, 13.03.2023, kjøpt 50.000 aksjer i TGS ASA og eier etter dette netto 12.509.465 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 10,01%.
08.02.23

Norwegian Air Shuttle ASA

Folketrygdfondet har i dag, 08.02.2023, lånt ut 1.000.000 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 45.873.605 aksjer, tilsvarende 4,9 % aksjer i selskapet.
02.02.23

DNO ASA

Folketrygdfondet har i dag, 02.02.2023, kjøpt 500.000 aksjer i DNO ASA og har en netto aksjebeholdning på 52.991.079 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,03%.
06.01.23

Storebrand ASA

Folketrygdfondet har i dag, 5. januar 2023, mottatt tilbakelevering av 682.500 aksjer i Storebrand ASA. Etter tilbakeleveringen har Folketrygdfondet netto 47.216.252 aksjer, tilsvarende 10,01% av aksjene i selskapet.
16.12.22

Nordic Nanovector ASA

Folketrygdfondet har i dag, 16.12.2022, solgt 6.829.422 aksjer i Nordic Nanovector ASA og eier etter dette ikke aksjer i selskapet.
08.11.22

Norwegian Air Shuttle ASA

Folketrygdfondet har i dag, 08.11.2022, mottatt tilbakelevering av 628.500 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA.. Etter tilbakeleveringen har Folketrygdfondet netto 46.651.798 aksjer, tilsvarende 5,02% av aksjene i selskapet.
08.11.22

Salmar ASA

Folketrygdfondet har fått redusert sin eierandel etter gjennomført emisjon og registrering av nye aksjer den 8.11.2022 i Salmar ASA, fra en eierandel på 5,2% til en eierandel på 4,5%. Folketrygdfondet har netto 6.099.496 aksjer i selskapet.
26.10.22

Salmar ASA

Folketrygdfondet har i dag, 26.10.2022, kjøpt 31.746 aksjer i Salmar ASA og eier etter dette netto 5.905.903 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,01%.
18.10.22

Norwegian Air Shuttle AS

Folketrygdfondet har i dag, 18.10.2022, lånt ut 624.869 aksjer i Norwegian Air Shuttle. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 46.026.929 aksjer, tilsvarende 4,95 % aksjer i selskapet.
Les mer
12.09.22

Yara International ASA

Folketrygdfondet har i dag, 12. september 2022, mottatt tilbakelevering av 819.444 aksjer i Yara International ASA. Etter tilbakeleveringen har Folketrygdfondet netto 13.081.992 aksjer, tilsvarende 5,1% av aksjene i selskapet.
01.09.22

Yara International ASA

I tråd med endrede flaggeregler vil Folketrygdfondet fra og med 1. september 2022 flagge ved utlån av aksjer og tilbakeleveringer som medfører at en flaggegrense passeres. Per 31. august 2022 har Folketrygdfondet utlånt 3.652.000 aksjer i Yara International ASA. Netto beholdning (etter utlån) er på 12.610.587 tilsvarende en netto eierandel på 4,9%.
01.09.22

Storebrand ASA

I tråd med endrede flaggeregler vil Folketrygdfondet fra og med 1. september 2022 flagge ved utlån av aksjer og tilbakeleveringer som medfører at en flaggegrense passeres. Per 31. august 2022 har Folketrygdfondet utlånt 1.681.412 aksjer i Storebrand ASA. Netto beholdning (etter utlån) er på 46.034.840 tilsvarende en netto eierandel på 9,8%.
01.09.22

Nordic Semiconductor ASA

I tråd med endrede flaggeregler vil Folketrygdfondet fra og med 1. september 2022 flagge ved utlån av aksjer og tilbakeleveringer som medfører at en flaggegrense passeres. Per 31. august 2022 har Folketrygdfondet utlånt 1.199.554 aksjer i Nordic Semiconductor ASA . Netto beholdning (etter utlån) er på 18.709.784 tilsvarende en netto eierandel på 9,7%.
01.09.22

Salmar ASA

I tråd med endrede flaggeregler vil Folketrygdfondet fra og med 1. september 2022 flagge ved utlån av aksjer og tilbakeleveringer som medfører at en flaggegrense passeres. Per 31. august 2022 har Folketrygdfondet utlånt 304.000 aksjer i Salmar ASA. Netto beholdning (etter utlån) er på 5.809.478 tilsvarende en netto eierandel på 4,9%.

Del: