Flaggemeldinger

View
02.02.23

DNO ASA

Folketrygdfondet har i dag, 02.02.2023, kjøpt 500.000 aksjer i DNO ASA og har en netto aksjebeholdning på 52.991.079 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,03%.
Les mer
06.01.23

Storebrand ASA

Folketrygdfondet har i dag, 5. januar 2023, mottatt tilbakelevering av 682.500 aksjer i Storebrand ASA. Etter tilbakeleveringen har Folketrygdfondet netto 47.216.252 aksjer, tilsvarende 10,01% av aksjene i selskapet.
Les mer
16.12.22

Nordic Nanovector ASA

Folketrygdfondet har i dag, 16.12.2022, solgt 6.829.422 aksjer i Nordic Nanovector ASA og eier etter dette ikke aksjer i selskapet.
Les mer
08.11.22

Norwegian Air Shuttle ASA

Folketrygdfondet har i dag, 08.11.2022, mottatt tilbakelevering av 628.500 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA.. Etter tilbakeleveringen har Folketrygdfondet netto 46.651.798 aksjer, tilsvarende 5,02% av aksjene i selskapet.
Les mer
08.11.22

Salmar ASA

Folketrygdfondet har fått redusert sin eierandel etter gjennomført emisjon og registrering av nye aksjer den 8.11.2022 i Salmar ASA, fra en eierandel på 5,2% til en eierandel på 4,5%. Folketrygdfondet har netto 6.099.496 aksjer i selskapet.
Les mer
26.10.22

Salmar ASA

Folketrygdfondet har i dag, 26.10.2022, kjøpt 31.746 aksjer i Salmar ASA og eier etter dette netto 5.905.903 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,01%.
Les mer
18.10.22

Norwegian Air Shuttle AS

Folketrygdfondet har i dag, 18.10.2022, lånt ut 624.869 aksjer i Norwegian Air Shuttle. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 46.026.929 aksjer, tilsvarende 4,95 % aksjer i selskapet.
Les mer
12.09.22

Yara International ASA

Folketrygdfondet har i dag, 12. september 2022, mottatt tilbakelevering av 819.444 aksjer i Yara International ASA. Etter tilbakeleveringen har Folketrygdfondet netto 13.081.992 aksjer, tilsvarende 5,1% av aksjene i selskapet.
Les mer
01.09.22

Yara International ASA

I tråd med endrede flaggeregler vil Folketrygdfondet fra og med 1. september 2022 flagge ved utlån av aksjer og tilbakeleveringer som medfører at en flaggegrense passeres. Per 31. august 2022 har Folketrygdfondet utlånt 3.652.000 aksjer i Yara International ASA. Netto beholdning (etter utlån) er på 12.610.587 tilsvarende en netto eierandel på 4,9%.
Les mer
01.09.22

Storebrand ASA

I tråd med endrede flaggeregler vil Folketrygdfondet fra og med 1. september 2022 flagge ved utlån av aksjer og tilbakeleveringer som medfører at en flaggegrense passeres. Per 31. august 2022 har Folketrygdfondet utlånt 1.681.412 aksjer i Storebrand ASA. Netto beholdning (etter utlån) er på 46.034.840 tilsvarende en netto eierandel på 9,8%.
Les mer
01.09.22

Nordic Semiconductor ASA

I tråd med endrede flaggeregler vil Folketrygdfondet fra og med 1. september 2022 flagge ved utlån av aksjer og tilbakeleveringer som medfører at en flaggegrense passeres. Per 31. august 2022 har Folketrygdfondet utlånt 1.199.554 aksjer i Nordic Semiconductor ASA . Netto beholdning (etter utlån) er på 18.709.784 tilsvarende en netto eierandel på 9,7%.
Les mer
01.09.22

Salmar ASA

I tråd med endrede flaggeregler vil Folketrygdfondet fra og med 1. september 2022 flagge ved utlån av aksjer og tilbakeleveringer som medfører at en flaggegrense passeres. Per 31. august 2022 har Folketrygdfondet utlånt 304.000 aksjer i Salmar ASA. Netto beholdning (etter utlån) er på 5.809.478 tilsvarende en netto eierandel på 4,9%.
Les mer
31.08.22

Frontline LTD

Folketrygdfondet har fått redusert sin eierandel etter gjennomført emisjon og registrering av nye aksjer den 30.08.2022 i selskapet, fra en eierandel på 5,3% til en eierandel på 4,8%. Folketrygdfondet eier 10.714.197 aksjer i selskapet.
Les mer
18.08.22

Pexip Holding ASA

Folketrygdfondet har i dag, 18. august 2022, solgt 44.840 aksjer i Pexip Holding ASA og eier etter dette 5.183.909 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,96%.
Les mer

Del: