Bouvet ASA

På den ordinære generalforsamlingen i Bouvet den 20. mai 2020 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 9 med følgende begrunnelse:

Sak 9: Valg av medlemmer til valgkomiteen

Folketrygdfondet er opptatt av at valgkomiteen sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapet blir ivaretatt. Valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte, og ledende ansatte bør ikke være medlem av valgkomiteen. Bjarte Gudmundsen er Regionleder Rogaland og foreslått som medlem av valgkomiteen. Dette forslaget er ikke i samsvar med Folketrygdfondets syn på valgkomiteers sammensetning.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot sak 9.

Del: