Generalforsamling i AF Gruppen

På AF Gruppens generalforsamling 12. mai 2016 stemte Folketrygdfondet for valgkomiteens innstilling på sak 10, valg av nytt styre med følgende begrunnelse:

Folketrygdfondet mener det er uvanlig å velge tidligere konsernsjef som styreleder, og har fått en redegjørelse fra valgkomiteens leder om saken og prosessen. Vi forstår begrunnelsen og behovet for å styrke styrets kompetanse på anlegg.

Det er viktig at saken er gjennomtenkt og at styrets nye leder utviser aktsomhet. Det er vårt inntrykk at valgkomiteen har gjort en grundig vurdering og at det har vært en god prosess.

Utfra dette stemmer Folketrygdfondet for valgkomiteens innstilling.
 
 

Del: