Generalforsamling i BW Energy

På generalforsamlingen i BW Energy 19. mai 2020 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 5(i) med følgende begrunnelse:

Sak 5(i): Valg av medlemmer til valgkomiteen – Andreas Sohmen-Pao (valgkomitéleder)

For å kunne utføre sine oppgaver er det Folketrygdfondets prinsipielle syn at valgkomiteen må være uavhengig av styret. Det er ikke tilfelle her, da valgkomiteens leder også stiller til gjenvalg som styreleder. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot denne saken.
 

Del: