Generalforsamling i DNB ASA

På generalforsamlingen til DNB ASA 26. april 2016 uttrykte Folketrygdfondet sitt syn på Luxembourgsaken.

Det er Folketrygdfondets syn at det som har fremkommet er uheldig for banken. Vi forventer mer av selskapene vi investerer i enn de fakta det redegjøres for i rapporten fra DNBs styre, og det vi har hørt her i dag.

Nå ligger hendelsene i saken tilbake i tid og aktiviteten er avviklet. Det som er viktig for oss er at man lærer og at slike ting ikke skjer igjen. Det er styret og ledelsen som har ansvar for det videre arbeidet. Vi merker oss at banken tar saken på alvor og jobber videre med organisering, produkter og kontrollfunksjoner.

Vi er nå opptatt av at det blir gjort en grundig vurdering og at det er en god prosess. Og vi mener det er viktig at styret må kunne bruke den tiden som er nødvendig for å trekke sine konklusjoner på et tilfredsstillende grunnlag.

Vi ser frem til styrets redegjørelse når den er klar.
 

Del: