Generalforsamling i Frontline Ltd

På generalforsamlingen i Frontline den 23. september 2016 stemte Folketrygdfondet mot sak 5 med følgende begrunnelse:

Sak 6: Valg av Robert Hvide Macleod som styremedlem

Robert Hvide Macleod er administrerende direktør i Seadrill. Det følger av pkt. 8 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at ledende ansatte ikke bør være medlem av styret. En av styrets hovedoppgaver er å kontrollere ledelsen i selskapet, herunder tilsette og avsette administrerende direktør. For å kunne føre tilstrekkelig tilsyn med selskapets ledelse, mener Folketrygdfondet at det er en forutsetning at styrets medlemmer ikke er rekruttert fra ledelsen.

Folketrygdfondet stemte derfor mot valget av Robert Hvide Macleod som styremedlem.

Del: