Generalforsamling i Statoil ASA

Aksjonærforslag under sak 7, 8 og 19

På generalforsamling i Statoil ASA den 14. mai 2014 vil Folketrygdfondet stemme mot de fremsatte aksjonærforslagene under sak 7, 8 og 19 i møteinnkallingen.

Det er styrets ansvar å fastlegge og følge opp selskapets strategi. Basert på normal styringsmessig rollefordeling er spørsmålet om Statoils aktiviteter i blant annet Canada og i Arktis derfor ikke en generalforsamlingssak. Av den grunn stemmer Folketrygdfondet mot samtlige av de fremlagte aksjonærforslagene.

Del: