Generalforsamling i Tomra Systems ASA

Stemmeforklaring – aksjonærforslag

Det er styrets ansvar å fastlegge og følge opp selskapets strategi, herunder løpende vurdere tidligere vedtatte strategiske beslutninger.
Basert på normal styringsmessig rollefordeling er spørsmålet om produksjon og salg av teknologi og maskiner som kan brukes i sortering av tobakk ikke en generalforsamlingssak. Av den grunn har Folketrygdfondet stemt mot det fremlagte forslaget.

Del: