Generalforsamling i Treasure ASA

På den ordinære generalforsamlingen i Treasure ASA den 16. mars 2023 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sakene 8, 9, 12 og 13 med følgende begrunnelse:

Sak 8. Valg av styreleder

Vi mener styret i større grad bør bidra til synliggjøring av selskapets verdier og hensynta minoritetsaksjonærene på en god måte. Vi stemmer derfor mot de styremedlemmene som er på valg.

Sak 9. Valg av styremedlem

Vi viser til begrunnelsen i sak 8.

Sak 12. Forslag til generalforsamlingen om å nedsette aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer og endring av vedtekter

Forslaget om å slette egne aksjer er en konsekvens av selskapets tilbakekjøpsprogram. Folketrygdfondet stemmer mot fullmakten til styret å erverve egne aksjer i sak 13 og dermed mot forslaget om å slette egne aksjer i sak 12.

Sak 13. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Vi viser til begrunnelsen i sak 12. Tilbakekjøp kan være et godt supplement til utbytter. Treasure er imidlertid en svært illikvid aksje med begrenset handelsvolum i markedet og ineffektiv prising. Tilbakekjøp på disse rabattnivåene favoriserer også dem som ikke selger, og vi mener derfor at det er et dårligere alternativ enn utbytter som ville likebehandlet alle aksjonærer. Samtidig reduserer det fri flyt ytterligere.

Del: