Generalforsamling i XXL ASA

På generalforsamlingen i XXL ASA den 3. juni vil Folketrygdfondet stemme mot sak 4, sak 5, sak 10 og sak 12 med følgende begrunnelser:

Sak 4: Godkjennelse av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Folketrygdfondet er positiv til at ledelse og styre eier aksjer i selskapene for å sikre sammenfallende interesser mellom ledelse og aksjonærer samt god eierstyring og verdiskaping over tid. Vi forventer at styrene utformer ordninger som er enkle og tydelige, har maksimumstak og et omfang som ikke er urimelig.

Det foreslåtte aksjeprogrammet mangler tak og har et omfang på opptil 5 prosent av aksjekapitalen i et datterselskap, XXL Sport og Villmark ASA. Aksjeprogrammet er omfattende og knyttet til aksjer i et datterselskap, ikke XXL ASA. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i sak 4.

Sak 5: Fastsettelse av godtgjørelse til styret 

Folketrygdfondet er generelt positiv til at ledende personer og styrets medlemmer eier aksjer, men i sak 5 foreslår valgkomiteen i XXL at styrets medlemmer kan delta i et aksjeinsentivprogram tilpasset CEO og ledende personer. Ettersom styret har utformet programmet og er ansvarlig for oppfølging av dette, kan forslaget i sak 5 bidra til uklar rolle- og ansvarsdeling mellom styret og ledelse. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot sak 5 vedrørende godtgjørelse til styret.

Sak10: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse - Aksjeincentivprogram

Styret ber om fullmakt til kapitalforhøyelse som skal anvendes til investeringsprogram/aksjer til ledende personer, inkludert styremedlemmer.

På bakgrunn av stemmebegrunnelse i sak 4 og sak 5, stemmer Folketrygdfondet mot fullmakt om kapitalforhøyelse i sak 10 hvis formål inkluderer aksjeinsentivprogram. 

Sak 12: Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Styret ber om fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer som kan anvendes for levering av aksjer til investeringsprogrammet (aksjeinsentivprogrammet) til ledende personer, inkludert styremedlemmer.

Basert på vår stemmebegrunnelse i sak 4 og sak 5, vil Folketrygdfondet stemme mot fullmakt om erverv av egne aksjer i sak 12. 


 

Del: