Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Ekstraordinær generalforsamling i Cermaq ASA

På ekstraordinær generalforsamling i Cermaq ASA 11. juli 2013 stemte Folketrygdfondet for Sak 5 Fullmakt til salg av virksomhetsområde med følgende stemmeforklaring:

Vi har stemt for den fullmakten styret har bedt om. Vi har vurdert det som riktig å gi styret den nødvendige handlefrihet på nåværende tidspunkt. Vi er imidlertid av samme oppfatning som tidligere, at en industriell løsning er mest verdiskapende for aksjonærene.