Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA

På generalforsamlingen i Norwegian Energy Company 06.05.10, holdt Folketrygdfondets representant Nils Bastiansen følgende innlegg i tilknytning til behandling av sak 9 på dagsorden:

Sak 9: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
”Etter en totalvurdering av selskapets praksis knyttet til opsjonsprogram for alle ansatte vil vi stemme mot det foreslåtte vedtaket om å godkjenne styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a.

Etter vår vurdering bør opsjonsprogrammer godkjennes av generalforsamlingen med kvantifisering av programmets omfang, beskrivelse av programmet, kriterier for tildeling og nødvendig fullmakt til å utstede nye aksjer som dekker programmets omfang og varighet. Vi kan ikke se at dette fremgår av foreslåtte ordning.

Begrunnelsen for dette er å få informasjon om hvilken verdioverføring som kan forventes fra aksjonærene til selskapets ledelse. Dette fremkommer også som et krav iht 6-16a (4) om å gi en redegjørelse for ”virkningene for selskapet og aksjeeierne”.

Vi ber styret endre praksis knyttet til etablering og gjennomføring av opsjonsprogram.

Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført.”