Ekstraordinær generalforsamling i REC Solar ASA

Folketrygdfondet deltok i går på den ekstraordinære generalforsamlingen i REC Solar ASA. Hovedsaken til behandling var salg av selskapets virksomhet. I tilknytning til salget hadde styret fått fullmakt til å fremforhandle et engangshonorar til styrets leder.

Folketrygdfondet støttet styrets forslag om salg av selskapet, men er prinsipielt uenig i måten honoraret i sin tid ble besluttet på.

- Dette er et honorar som burde vært lagt frem for generalforsamlingen for beslutning på ordinær måte, snarere enn gjennom en fullmakt til styret. På prinsipielt grunnlag er det vårt syn at dette ikke er i tråd med beste praksis, sier direktør for aksjeforvaltningen, Nils Bastiansen i en kommentar.

- Når honoraret først var fastsatt, burde det også blitt gjort kjent for aksjonærene langt tidligere i prosessen, legger han til.

Folketrygdfondet ønsker generelt at selskaper legger frem styreleders honorar for generalforsamlingen til beslutning på ordinær måte, i tråd med allmennaksjeloven (paragraf 6-10).
 

Del: