Ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA

På generalforsamlingen i Spectrum ASA 13. november 2012 stemte Folketrygdfondet mot sak 4, Opsjonsordning for ledende ansatte med følgende begrunnelse:

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Incentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. I opsjonsordninger bør det settes tildelingskriterier med klare resultatkrav, som den ansatte kan påvirke, som en forutsetning for tildeling av opsjoner.

I den ordinære generalforsamlingen til Spectrum ASA i mai i år, stemte vi mot både lederlønnserklæringen og tilhørende emisjonsfullmakter. Styret foreslår nå å utvide en allerede omfattende opsjonsordning med ytterligere 2 millioner opsjoner. Det er dessuten gitt lite informasjon om struktur og prestasjonskrav under opsjonsordningen. Opsjonsordninger kan innebære betydelig overføring av verdier fra aksjonærene til de ansatte. Det er Folketrygdfondets syn at Spectrums opsjonsordning allerede har et urimelig stort omfang, og med en ytterligere utvidelse kan opsjonsordningen samlet innebære en potensiell utstedelse av 20 prosent nye aksjer. Det er Folketrygdfondets syn at opsjonsordningen innebærer en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Folketrygdfondet stemte derfor mot det foreslåtte forslaget til økt ramme for utstedelse av opsjoner og revidert lederlønnserklæring.

Del: