Ekstraordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA

På den ekstraordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen 25. januar 2017 avsto Folketrygdfondet fra å stemme i sak 3.4 med følgende begrunnelse:

Sak 3.4: Valg av nye medlemmer til valgkomiteen

Folketrygdfondet støtter gjennomføringen av fusjonen og er positive til at selskapet vil ha en valgkomité fremover.

For å kunne utføre sine oppgaver mener Folketrygdfondet at valgkomiteen må være uavhengig av det styret den skal evaluere, foreslå honorarer for og finne nye kandidater til. Det er ikke tilfelle her, da to av valgkomiteens medlemmer også vil være medlemmer av selskapets styre.

Gitt selskapets aksjonærstruktur og forskjellig praksis for valg av medlemmer til valgkomiteen i Norge og Sverige, vil Folketrygdfondet etter en samlet vurdering avstå fra å stemme i denne saken.

Del: