Generalforsamling i Axis-Shield plc

På generalforsamlingen i Axis-Shield 19. mai 2011 stemte Folketrygdfondet mot sak 9 med følgende begrunnelse:

Styret ber her om en emisjonsfullmakt på inntil 33 % hvor aksjonærene bes om å frasi seg fortrinnsretten til å tegne aksjer.

Fullmaktens størrelse og den mulige utvanningseffekten for eksisterende aksjonærer gjør at vi ikke kan gi vår tilslutning til forslagene.

Normalt hadde vi sett at generelle emisjonsfullmakter ikke er større enn 10 % av kapitalen. Vi mener at emisjonsbehov utover 10 %, bør medføre innkalling til ny generalforsamling når emisjonsbehovet oppstår.

Folketrygdfondet stemte derfor imot forslaget til vedtak på sak 9.

Del: