Generalforsamling i MPC Container Ships ASA

På generalforsamlingen i MPC Container Ships ASA den 19. april 2023 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 5 med følgende begrunnelse:

Sak 5. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Folketrygdfondet er positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Incentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. Vi forventer at styrene utformer ordninger som er enkle og tydelige, har maksimumstak og et omfang som ikke er urimelig. Da beskrivelsen av incentivordningen til MPC Container Ships mangler både et slikt maksimumstak, samt sentrale detaljer om programmet, er det Folketrygdfondets syn at dette forslaget dermed kan innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Del: