Generalforsamling i Stolt-Nielsen Ltd

På generalforsamlingen i Stolt-Nielsen Ltd. 21. april 2016 stemte Folketrygdfondet mot sak 4e med følgende begrunnelse:

Sak 4e: Valg av Niels Stolt-Nielsen som styremedlem

Hr Stolt-Nielsen er administrerende direktør i Stolt-Nielsen. Det følger av pkt. 8 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at ledende ansatte ikke bør være medlem av styret. En av styrets hovedoppgaver er å kontrollere ledelsen i selskapet, herunder tilsette og avsette administrerende direktør. For å kunne føre tilstrekkelig tilsyn med selskapets ledelse, mener Folketrygdfondet at det er en forutsetning at styrets medlemmer ikke er rekruttert fra ledelsen.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot valget av Niels Stolt-Nielsen som styremedlem.

Del: