Generalforsamling i Subsea 7 S.A.

På generalforsamlingen i Subsea 7 S.A. den 27. juni 2014 stemte Folketrygdfondet mot sak 10 med følgende begrunnelse,

Sak 10: Valg av Jean Cahuzac som styremedlem

Hr Cahuzac er administrerende direktør i Subsea 7. Det følger av pkt. 8 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at ledende ansatte ikke bør være medlem av styret. En av styrets hovedoppgaver er å kontrollere ledelsen i selskapet, herunder tilsette og avsette administrerende direktør. For å kunne føre tilstrekkelig tilsyn med selskapets ledelse, mener Folketrygdfondet at det er en forutsetning at styrets medlemmer ikke er rekruttert fra ledelsen.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot valget av Jean Cahuzac som styremedlem.

Del: