Generalforsamling i Treasure ASA

På den ordinære generalforsamlingen i Treasure ASA den 15. mars 2022 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sakene 8, 14 og 15 med følgende begrunnelse:

Sak 8 – Valg av styremedlemmer
Vi mener styret i større grad bør bidra til synliggjøring av selskapets verdier og hensynta minoritetsaksjonærene på en god måte. Vi stemmer derfor mot de styremedlemmene som er på valg.
 
Sak 14 – Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer
Tilbakekjøp kan være et godt supplement til utbytter. Treasure er imidlertid en svært illikvid aksje med begrenset handelsvolum i markedet og ineffektiv prising. Tilbakekjøp på disse rabattnivåene favoriserer også dem som ikke selger, og vi mener derfor at det er et dårligere alternativ enn utbytter som ville likebehandlet alle aksjonærer. Samtidig reduserer det fri flyt ytterligere. 
 
Sak 15 – Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen 
Aksjen handler til en betydelig rabatt til underliggende verdier og emisjoner på disse nivåene vil kunne ha uheldige utvanningseffekter for dagens aksjonærer. 
 

Del: