Nyheter

View
Bilde
Summer interns 2024, foto
28.06.24

Slik er sommerens internship for Kevin og Sara

De to masterstudentene fra henholdsvis NHH og NTNU tilbringer sommeren hos Folketrygdfondet. På seks uker skal de innom mange ulike oppgaver, deriblant aksjecase, sikringsstrategier og kostnadsanalyse.
Les mer
Bilde
Kjetil Houg
17.06.24

Anbefaler årlig uttak på 3 prosent

Finansdepartementet ba Folketrygdfondet utrede en enkel, mekanisk regel for uttak i forbindelse med fondsmeldingen 2024. Uttaksmodellen er ventet å tre i kraft i 2025 og vil bidra til å håndtere utfordringen med høye og økende eierander på Oslo Børs.
Les mer
Bilde
Jørn Nilsen, risikojustert avkastning 2023, foto
17.04.24

Positiv meravkastning i 2023 – også justert for risiko

Folketrygdfondets aktive forvaltning leverte en meravkastning på 1,5 prosentpoeng i 2023, og markerte det tiende året på rad med positiv avkastning utover referanseindeksen. Årets rapport om risikojustert avkastning bekrefter at meravkastningen også har vært statistisk signifikant positiv.
Les mer
Bilde
oslo børs
11.04.24

Regjeringen foreslår årlig uttak fra Statens pensjonsfond Norge

Folketrygdfondet rådet Finansdepartementet i 2019 til å endre mandatet på grunn av risiko for å komme i brudd med begrensingen på 15 prosent eierandel i noterte selskaper på Oslo Børs. I årets fondsmelding legger regjeringen opp til årlige uttak fra 2025 for å løse utfordringen.
Les mer
Bilde
Administrerende direktør, Kjetil Houg, foto
16.02.24

Folketrygdfondet har passert 350 milliarder kroner

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 36 milliarder kroner i 2023. Dette tilsvarer en avkastning på 11,40 prosent. Fondskapitalen var 354 milliarder kroner ved utgangen av året.
Les mer
Bilde
Administrerende direktør Kjetil Houg, foto
31.01.24

Nye unntaksregler for unoterte aksjer

Finansdepartementet har gjort to endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) om håndtering av unoterte instrumenter som tilfaller porteføljen.
Les mer

Del: