Nyheter

View
Bilde
Compliance
30.05.23

Ledig stilling som advokat/jurist

Folketrygdfondet søker medarbeider til en nyopprettet og spennende stilling i avdelingen for compliance og juridisk. Søknadsfrist 11. juni 2023.
Les mer
Bilde
Morten Borge. Foto: Olav Heggø
03.05.23

Endringer i styret fra 16. mai 2023

Finansdepartementet har oppnevnt Morten Borge som nytt medlem til Folketrygdfondets styre. Siri Teigum er gjenoppnevnt som styrets leder og Tørres Trovik er gjenoppnevnt som styremedlem, mens Einar Westby og Trond Døskeland trer ut av styret.
Les mer
Bilde
Stock market numbers
28.04.23

Vi søker porteføljeforvalter til aksjeavdelingen

Folketrygdfondet ønsker å styrke aksjeavdelingen med en ny porteføljeforvalter. Vi søker etter en erfaren forvalter med gode og dokumenterte resultater. Annen relevant erfaring kan vurderes. Søknadsfrist 12. mai 2023.
Les mer
Bilde
Kjetil Houg
27.04.23

Opp 10 milliarder kroner tross bankuroen

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk en avkastning på 3,1 prosent i 1. kvartal 2023. Det tilsvarer 10,0 milliarder kroner. Kapitalen var 328 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Les mer
Bilde
Joakim Kvamvold
17.03.23

Meravkastningen skyldes ikke tilfeldigheter

Folketrygdfondet har slått markedet med 1 prosentpoeng årlig siden 2007. - Vår rapport om risikojustert avkastning viser at dette ikke skyldes tilfeldigheter, sier finansanalytiker Joakim Kvamvold.
Les mer
Bilde
Tromsø
05.12.22

Arbeidsgruppe om Tromsø-enhet: Unoterte verdipapirer, utenfor Statens pensjonsfond

En arbeidsgruppe satt ned av Finansdepartementet har levert sin rapport om etablering av en statlig kapitalforvaltningsenhet i Tromsø. Gruppen var bedt om å utrede hvordan en enhet for kapitalforvaltning i Tromsø kan etableres, og den fraråder at investeringene legges innenfor Statens pensjonsfond. Anbefalingen er at enheten får investere i unoterte selskaper.
Les mer
Bilde
Kontormiljø
24.11.22

Vi søker direktør for aksjeavdelingen

Direktøren har ansvaret for daglig ledelse av aksjeavdelingen og et overordnet ansvar for forvaltningen av aksjeporteføljen og andre egenkapitalinstrumenter for Folketrygdfondet. Søk innen 11.12.22.
Les mer

Del: