Nyheter

View
Bilde
Kjetil houg. Foto: Jarle Nyttingnes
29.04.22

Høye energipriser bidro positivt i urolig marked

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk en avkastning på -0,1 prosent i 1. kvartal 2022. Det tilsvarer -0,4 milliarder kroner. Kapitalen var 332,5 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Les mer
Bilde
27.04.22

Ledig stilling: Advokat/jurist

Vi har behov for å øke kapasiteten i avdeling for compliance og juridisk. Avdelingen arbeider tett opp mot alle avdelingene i Folketrygdfondet og våre investeringsaktiviteter. Som advokat/jurist i Folketrygdfondet får du anledning til å utvikle god kompetanse innen finans- og verdipapirrett, compliancearbeid og ulike problemstillinger knyttet til kapitalforvaltning.
Les mer
Bilde
KH i eiendomspodden
12.04.22

Kjetil Houg gjester Eiendomspodden

Hvordan har 11 milliarder blitt til 333 milliarder, og hva er forskjellen på å investere i eiendom og eiendomsaksjer? Nå kan du høre Folketrygdfondets adm. dir. Kjetil Houg i samtale med Øyvind Johan Dahl og Jon H. Dahlberg Årstad fra Newsec i Eiendomspodden.
Les mer
Bilde
23.03.22

Ledig stilling: HR-leder

Vi søker en strategisk HR-leder som vil ha ansvar for vår medarbeider- og kompetanseutvikling og utvikling av HR-prosesser og arbeidsmetoder.
Les mer
Bilde
11.03.22

Fleksible strategier

- Folketrygdfondet er en stor aktør i det norske markedet. Da kan det tidvis være utfordrende å omsette verdipapirer uten å påvirke markedsprisene. Derfor søker vi å ha fleksible strategier som utnytter synergier og gir oss handlefrihet med en slik stor portefølje, sier vår sjefstrateg Erlend Hellum.
Les mer
Bilde
03.03.22

Ansvarlig renteforvaltning høyt på agendaen

- Ansvarlig renteforvaltning blir stadig viktigere. Før vi investerer, tar vi hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring i vår kredittvurdering, sier Nadia Bendriss, porteføljeforvalter renter.
Les mer
Bilde
17.02.22

Folketrygdfondet 2021: Rekordår

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 41 milliarder kroner i 2021. Det er ny rekord. Avkastningen var 14,0 prosent. Kapitalen var 333 milliarder kroner ved utgangen av året.
Les mer
Bilde
26.01.22

- ESG integrert i forvaltningen

Folketrygdfondets mål er høyest mulig avkastning, men vi bidrar også positivt til grønn omstilling gjennom måten vi jobber med ESG på. Arbeidet med ESG-risiko er integrert i forvaltningen, sa adm. dir. Kjetil Houg på en konferanse hos Den Norske Forsikringsforening. Les mer om ESG.
Les mer
Bilde
Kjetil Houg. Foto: Jarle Nyttingnes
23.12.21

Ny strategisk plan

- Vi har en unik rolle og et særpreg som vi skal bygge videre på, og vi har høye ambisjoner. I Folketrygdfondets strategiske plan kan du lese hvordan vi har tenkt å løse oppdraget med å forvalte Statens pensjonsfond Norge framover, sier adm. dir. Kjetil Houg.
Les mer

Del: