Nyheter

View
Bilde
23.02.21

Folketrygdfondet 2020: Høy avkastning i et urolig år

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 23,5 milliarder kroner i 2020. Avkastningen var 8,8 prosent. Kapitalen var 292,2 milliarder kroner ved utgangen av året. Statens obligasjonsfond fikk et resultat på 312 millioner kroner på investeringer i 90 obligasjonslån med en markedsverdi på 8,4 milliarder ved utgangen av året.
Les mer
Bilde
19.02.21

Foreslår å utvide mandatet

I et brev til Finansdepartementet foreslår Folketrygdfondet å utvide adgangen til hvilke typer selskaper vi kan investere i.
Les mer
Bilde
05.02.21

Ingen årsmiddag i år

Folketrygdfondets årsmiddag vil ikke bli arrangert i år på grunn av situasjonen rundt covid-19-pandemien.
Les mer
Bilde
27.10.20

Folketrygdfondet tjente 15 milliarder kroner i 3. kvartal

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, var 5,8 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2020. Det er 0,4 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen var 272 milliarder kroner. Statens obligasjonsfond, som Folketrygdfondet også forvalter, var investert i 69 lån per 30.09.20.
Les mer
Bilde
Ikon som viser en tekst, en lyspære og en klokke.
06.10.20

Reviderte forventninger til selskapene

Vi stiller klare krav til selskapene om deres håndtering av eierspørsmål, miljø og samfunnsforhold. For å gjøre dialogen med selskapene mest mulig effektiv for begge parter, har vi laget et veiledningshefte for selskapene, som nylig er revidert. Les forventningene her:
Les mer
Bilde
Ikon som viser en tekst, en lyspære og en klokke.
21.09.20

Finansdepartementet vil utrede uttak

Finansdepartementet mener utfordringen med Statens pensjonsfond Norges høye andeler i selskaper på Oslo Børs helt eller delvis bør løses gjennom uttak. Det går frem av Meld. St. 32 (2019-2020) om Statens pensjonsfond 2020.
Les mer
Bilde
25.08.20

2. kvartal 2020: God avkastning fra aktiv forvaltning

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 19,6 milliarder kroner i andre kvartal 2020. Avkastningen var 8,3 prosent. Kapitalen var 257 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Statens obligasjonsfond, som ble etablert 27. mars i forbindelse med koronaepidemien, utgjorde 3,7 milliarder kroner fordelt på 44 obligasjonslån ved utgangen av 2. kvartal.
Les mer
Bilde
21.08.20

Pressekonferanse om 1. halvår 2020

25. august 2020 kl 10.30 holder Folketrygdfondet pressekonferanse om resultatet for Statens pensjonsfond Norge per 1. halvår 2020, samt rapportering om Statens obligasjonsfond. I tillegg til fysisk oppmøte er det mulig å følge strømming av pressekonferansen.
Les mer
Bilde
04.05.20

Første kvartal preget av koronaviruset

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -31,5 milliarder kroner i første kvartal 2020. Avkastningen var -11,7 prosent. Kapitalen var 237,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Les mer
Bilde
Ikon som viser en tekst, en lyspære og en klokke.
24.03.20

Statens obligasjonsfond: Dype lommer i krisetid

Statens obligasjonsfond ble første gang opprettet under finanskrisen. Nå hentes det fram igjen. Målet er å styrke obligasjonsmarkedet og dermed sikre bedriftene bedre tilgang på lån i en krevende tid, skriver adm. dir. Kjetil Houg i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv 24. mars 2020.
Les mer

Del: