Nyheter

View
Bilde
Foto: Shutterstock
31.10.22

Traust er bra

Folketrygdfondet har ved hjelp av Ipsos fått gjennomført en kvalitativ dybdeundersøkelse blant nøkkelpersoner i våre omgivelser for å kartlegge deres oppfatning av Folketrygdfondet. Respondentene har sterkere positive assosiasjoner denne gang enn ved forrige undersøkelse, og "traust" er ment som et kompliment.
Les mer
Bilde
Kjetil Houg
28.10.22

Turbulent 3. kvartal

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -13 milliarder kroner i 3. kvartal 2022. Avkastningen var -4,1 prosent, og dette var 0,1 prosentpoeng lavere enn markedet. Kapitalen var 302 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Les mer
Bilde
Nils Bastiansen stor
10.10.22

Aksjedirektør Nils Bastiansen går av med pensjon

Nils Bastiansen går av med pensjon ved nyttår etter 27 år i Folketrygdfondet, de siste 18 år som direktør for aksjeavdelingen. - Har mye av æren for Folketrygdfondets gode resultater over tid, sier adm. dir. Kjetil Houg.
Les mer
Bilde
Foto: Shutterstock
28.09.22

Vi søker summer interns 2023!

Ønsker du å bruke sommeren 2023 til å være med å forvalte fellesskapets sparepenger? Folketrygdfondet søker summer interns som vil skaffe seg relevant arbeidserfaring innenfor kapitalforvaltning. Søknadsfrist: 30.10.2022.
Les mer
Bilde
kjetil-houg-front
25.08.22

Oljepris og renteoppgang preget resultatet

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -17,8 milliarder kroner i 1. halvår 2022. Avkastningen var -5,4 prosent, og dette var 0,5 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen var 315 milliarder kroner ved utgangen av halvåret.
Les mer
Bilde
10.06.22

Interesse for undersøkelse om studenter og front finans

Forening for finansfag ved Mette Lindbæk har vært i studio hos Marius Lorentzen i Økonominyhetene sammen med Irina Elvik Bårdsen og Brage Bakken. Irina var summer intern hos Folketrygdfondet i fjor, Brage er i år. Temaet var: Hvordan ser studentmassen som studerer finans ut om dagen, og er det noe håp for en utjevning på kvinnefronten?
Les mer
Bilde
Kjetil Houg meeting
30.05.22

Finansministeren på besøk

- Veldig stas å få være vertskap for finansminister Trygve Slagsvold Vedum, sier administrerende direktør Kjetil Houg.
Les mer

Del: