Nyheter

View
Bilde
19.08.21

Kjetil Houg på Arendalsuka om grønne selskaper

Kjetil Houg deltok i Econas debatt på Arendalsuka. - For en kapitalforvalter handler det om verdiskaping og avkastning på kapital. Grønne selskaper er de som klarer å motstå klimarisiko best, mener Houg.
Les mer
Bilde
10.08.21

- Lederlønnen må ikke være urimelig

Folketrygdfondet forventer at samlet omfang av lønn og godt­gjørelse ikke skal innebære en urimelig overføring av verdier fra aksjonærer til ledende personer. Det skriver Nils Bastiansen og Ann Kristin Brautaset i en kronikk i Finansavisen.
Les mer
Bilde
06.05.21

Nye styremedlemmer

Finansdepartementet har oppnevnt Frances Eaton og Elisabeth Maråk Støle som nye medlemmer til Folketrygdfondets styre.
Les mer
Bilde
04.05.21

Folketrygdfondet har passert 300 milliarder kroner

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 11,3 milliarder kroner i første kvartal 2021. Avkastningen var 3,9 prosent. Kapitalen var 303,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Les mer
Bilde
Ikon som viser en tekst, en lyspære og en klokke.
23.04.21

Kronikk: Styret og ledelsen bør eie aksjer

I en kronikk i Dagens Næringsliv skriver Ann Kristin Brautaset: - Vi ønsker at styremedlemmer og ledende personer i selskapene vi investerer i, skal eie aksjer. Vi forventer at en vesentlig andel av årlig godtgjørelse til ledende personer betales i form av aksjer med langsiktig binding. Det forener interessene til ledende personer og aksjonærer.
Les mer
Bilde
22.03.21

Trapper ned i Statens obligasjonsfond

Vi reduserer aktiviteten, men det er fortsatt behov for Statens obligasjonsfond for enkelte av de mindre sikre låntakerne. Det er konklusjonen når fondet har ettårsjubileum, skriver Kjetil Houg og Jørgen Krog Sæbø i et innlegg i Dagens Næringsliv.
Les mer
Bilde
23.02.21

Folketrygdfondet 2020: Høy avkastning i et urolig år

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 23,5 milliarder kroner i 2020. Avkastningen var 8,8 prosent. Kapitalen var 292,2 milliarder kroner ved utgangen av året. Statens obligasjonsfond fikk et resultat på 312 millioner kroner på investeringer i 90 obligasjonslån med en markedsverdi på 8,4 milliarder ved utgangen av året.
Les mer
Bilde
19.02.21

Foreslår å utvide mandatet

I et brev til Finansdepartementet foreslår Folketrygdfondet å utvide adgangen til hvilke typer selskaper vi kan investere i.
Les mer
Bilde
05.02.21

Ingen årsmiddag i år

Folketrygdfondets årsmiddag vil ikke bli arrangert i år på grunn av situasjonen rundt covid-19-pandemien.
Les mer
Bilde
27.10.20

Folketrygdfondet tjente 15 milliarder kroner i 3. kvartal

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, var 5,8 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2020. Det er 0,4 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen var 272 milliarder kroner. Statens obligasjonsfond, som Folketrygdfondet også forvalter, var investert i 69 lån per 30.09.20.
Les mer
Bilde
Ikon som viser en tekst, en lyspære og en klokke.
06.10.20

Reviderte forventninger til selskapene

Vi stiller klare krav til selskapene om deres håndtering av eierspørsmål, miljø og samfunnsforhold. For å gjøre dialogen med selskapene mest mulig effektiv for begge parter, har vi laget et veiledningshefte for selskapene, som nylig er revidert. Les forventningene her:
Les mer

Del: